Trumlandskap

TRUMLANDSKAP

2021- 2022


En serie med textila skulpturala teckningar där handsydda trummor av behandlat sidentyg har täckts med tunna linjer i tusch. Ett tecknande i gränslandet mellan att ha kontroll och att släppa taget. Varje linje jag drar härmar och följer föregående linje vilket föder en oundviklig förskjutning. Ett landskap växer fram, en rytm, en nerv. Full koncentration möter en sort automatism. Metallram, sidentyg, tuschteckning


110 x 110 x 5 cm

STILLA SKALV

MONOLIT

VARSEL

SVALLVÅGOR

ORIGO

KÄLLA