Trumlandskap

TRUMLANDSKAP

2021- 


Pågående serie med textila teckingar. Ett tecknande i gränslandet mellan att ha kontroll och att släppa taget. Varje linje jag drar härmar och följer föregående linje vilket föder en oundviklig förskjutning. Ett landskap växer fram, en rytm, en nerv. Full koncentration möter en sort automatism. Silk fabric, welded metal construction, ink.


110 x 110 x 5 cm

STILLA SKALV

MONOLIT