Skepnader

SKEPNADER

2023


Tjugo svävande trådskulpturer i varierande storlek, satta i rörelse med hjälp av programmerade stegmotorer.


Dokumentation från utställningen The Fire, the Drum, the Rhythm på Sjöbo Konsthall 2023, där Skepnader visades i en installation tillsammans med teckningsserien Trumlandskap samt Invoking - The Gade in the Forest och Invoking - Flicker Light, Shimmering Dark.Metallram, infärgat silke, stegmotorer