Slå följe med tiden

SLÅ FÖLJE MED TIDEN

 

2016

Foto: Ina Winther Åshaug

Jag tänker på tid,

och den roll tiden spelar i mitt konstnärskap.

Jag tänker på den tid det tar att linda tråden hårt tills den bygger en form.

Jag lindar in tid, ingjuter tid i mina skulpturer och gör dem tidsrika.

Kan jag genom att uppmärksamma tiden få den att stanna upp och stå alldeles stilla, nästan upphöra? En tidlöshet som väcker frågan om det är tiden som rör sig eller om det är vi som rör oss i tiden. Kan vi utforska tiden på samma sätt som vi utforskar ett rum?

 

Jag tar det monotona, repetitiva görandet till hjälp för att få syn på tiden, lära känna den och göra den kroppslig. Det blir en form av meditation och den upprepade handlingen fördjupas i sin betydelse för varje gång den utförs.

 

 

Material: Lintråd, silke, metalltråd, spegelglas