Jag vill minnas dina minnen

JAG VILL MINNAS DINA MINNEN

 

2012

Vävda trådskulpturer skapar i samverkan med skuggor och projicerade bilder ett rum av minnen. Trådar binds samman, möts, skiljs åt. De väver en historia.

 

Jag skymtar minnesfragment, förnimmer tider som varit.

Människans stora planer, grusade förhoppningar, drömmar som inte slog in,

minnen som lämnades kvar och glömdes bort.

Väck dem till liv, håll dem kvar, låt dem inte falla i glömska.

 

Det började med en övergiven fabrik, ett fantastiskt ställe. Tiden stod still därinne och det berättades historier om människoöden och om alltings förgänglighet. Jag återskapar platsen med mina minnen, bygger en subjektiv berättelse om denna plats där jag endast har varit en kortvarig besökare. Kanske för att hålla den vid liv, kanske för att hålla de glömda och gömda minnena vid liv. De minnen som inte är mina, de jag tycker mig ana, precis i utkanten av mitt medvetande.

Till dig som inte kommer minnas - låt mig minnas dina minnen.

 

 

Material: Ull, lin, plexiglas

 

 

 

Woven thread sculptures creates, together with shadows and projected images, a room of memories. Threads come together, they meet, they separate. They weave a history.

 

A glimpse of shattered memories, a perception of times that were.

Great expectations, dashed hopes, dreams that never came true,

memories that were left behind to fall into oblivion.

Bring them back to life, hold them there, let them not be forgotten.

 

It all started with an abandoned factory, an astonishing place. There time stood still and stories where being told about the fate of human life and the transience of all. I recollect the place with my memories in order to tell a subjective story, a story about a place to which I am just a short-term visitor. Perhaps to keep it alive. Perhaps to keep forgotten and hidden memories alive. The memories that are not mine, but are such that I could still clearly glimpse them in the periphery of my awareness.

To you who will not remember – let me remember your memories.

 

 

Material: Wool, linen, acrylic glass