Art

WEAVING WITH INK

VARA I, VARA FÖRBI

PASSAGER

URKLIVEN, KVARLÄMNAD

SLÅ FÖLJE MED TIDEN

I EVINNERLIGHET

JAG VILL MINNAS DINA MINNEN