I evinnerlighet

I EVINNERLIGHET

 

2010

Det organiserade och strukturerade

blir oordning och uppbrutet.

Symmetri kontra asymmetri.

Natur kontra människa.

Tidens gång.

Återgång.

 

 

Material: Lin, tråd, trälim