About

Textile artist born 1987 in Helsingborg, Sweden.

Currently living in Gothenburg.

 

 

--------------------------------

 

 

Mitt konstskapande består av långsamma processer och monotona och repetitiva tekniker. Den tunna tråden som sakta transformeras och bygger något större, det långsamma görandet som ger utrymme för idéer och tankar att växa och ta form.

 

Tiden är en ständig följeslagare i mitt skapande. Dels i mina frågeställningar och dels i det praktiska arbetet. Det gör tiden, och det den bär med sig, till en både medveten och omedveten beståndsdel, en ständigt återkommande och alltid närvarande. Jag ser det som nödvändigt och positivt och det som i många andras ögon ses som tidskrävande ser jag som tidsrikt.

 

Jag tror på handens kunskap, något som kräver tid att utveckla, och mina konstnärliga arbetsprocesser lägger stor vikt vid själva materialet och transformationen av det. Det är i textila material och tekniker jag oftast hittar de uttryck jag söker.

 

En återkommande strävan med min konst är att den ska kännas i kroppen, att den ger en kroppslig reaktion och en rumslig upplevelse hos betraktaren. Samspelet mellan rum och skulptur har således en central roll och jag arbetar ofta med skulptur och installation i en skala som ger dig möjligheten att gå runt i verket, bli en del av det och uppleva det i relation till den egna kroppen.

 

 

-----------------------------------

 

 

 

UTBILDNING

 

2015 Tiden är elden i vilken vi brinner 7.5hp, Akademin Valand, Göteborg

 

2009-2012 Konstnärligt kandidatprogram i textilkonst, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

2008-2009 Textil Form, Nyckelviksskolan, Lidingö

2007-2008 Form & Design med textil inriktning, Stenebyskolan, Dals Långed

2006-2007 Kläder 1 år, Stenebyskolan, Dals Långed

2003-2006 Gymnasiets estetiska program inriktning musik, Folkungaskolan, Linköping

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

 

2017 Pågående: Slå följe med tiden, Galleri Hörnan, Falun

 

Kommande: Galleri 21, Malmö

 

2016 Passager, Not Quite galleri, Fengersfors

 

Slå följe med tiden, Göteborgs Konstförening, Göteborg

​2013 Jag vi​ll minnas dina minnen, Two Little Birds, Göteborg

​​

GRUPPUTSTÄLLNINGAR

 

2015 Vi och ni som undrar varför, Bergianska Trädgården, Stockholm

 

Vi och ni som undrar varför, Curmanska Magasinet, Linköping

 

2014 Höstsalongen 2014, Edsviks Konsthall, Sollentuna

 

Vi och ni som undrar varför, Olofsfors Bruk, Nordmaling

 

Vi och ni som undrar varför, Glashuset, Umeå

 

We and you who wonder why, Kuwasawa Design School, Tokyo

 

2013 Vi och ni som undrar varför, Kulturcentrum, Ronneby

 

Vi och ni som undrar varför, Rydals Museum, Rydal

 

​​2012 Vi och ni som undrar varför, Galleri 21, Malmö

HDK Examensutställning, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

Förfest, Domkyrkan, Göteborg

Närmar oss somliga, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

2011 Kaunas Biennial Textile ´11, Kaunas, Litauen

HDK Vårutställning, Stadsbiblioteket, Göteborg

 

STIPENDIER

 

2016 Göteborgs Stads Kulturstipendium

 

Projektbidrag, Konstnärsnämnden

 

Projektstöd Pronto, Göteborgs Stads Kulturnämnd

 

Estrid Ericsons Stiftelse

2015 Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

 

2013 Internationellt kulturutbyte Tokyo, Konstnärsnämnden

 

Estrid Ericsons Stiftelse

 

2012 Föreningen Företagarna Göteborg

2011 Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

2009 Adlerbertska stiftelserna

Stiftelsen Maria Lindgrens sömmerskehem

 

 

 

 

 

REPRESENTERAD

 

Göteborgs kommun